Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)人物简历详细播报完整版

Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)个人资料

 • 诞 辰:1992-03-14
 • 星 座:双鱼座
 • 出 生:越南 胡志明市
 • 工 作:模特
 • Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)简介

  Nguyễn Thúy Vi,Ig昵称Thuyvi.Cute,越南模特,来自胡志明市,女装品牌Peciross的创立者和经营者,同时也担任自家品牌的模特。

  Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)写真图片

  Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)人物简历详细播报完整版

   

  Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)人物简历详细播报完整版

   

  Nguyễn Thúy Vi(Thuyvi.Cute)人物简历详细播报完整版

  越南老板娘Thuyvi Cute ,女装品牌Peciross的创立者和经营者,在FB上有着超60w的粉丝。