Alisa Megastar人物简历详细播报完整版

Alisa Megastar个人资料

 • 别 名:Литинская Алиса
 • 年 纪:22 (属鼠)
 • 诞 辰:1997-02-05
 • 星 座:水瓶座
 • 出 生:比利时 哈塞特
 • 工 作:DJ
 • Alisa Megastar简介

  Alisa Megastar,俄语:Литинская Алиса,比利时模特、DJ,出生于哈塞特,有着印第安血统,能说5种语言。

  Alisa Megastar写真图片

  Alisa Megastar人物简历详细播报完整版

   

  Alisa Megastar人物简历详细播报完整版

   

  Alisa Megastar人物简历详细播报完整版

  别忘了今天的妹子可是比利时出产的,在这路上随处一抓都是正妹的国家,想要窜出头可不简单,除了要有超狂放的身材之外,最重要的是要有「大爱精神」。光是身材火辣可不够,要尽情展现才有意义嘛~看人家《Alisa Megastar》多上道,一开场就自动比基尼,接下来肯定还要再多点什么,才能满足各位啦~